• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Thứ ba ngày 11 tháng 4 năm 2017 | 9:32

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái thông báo kết quả trúng thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái thông báo kết quả trúng thầu gói thầu Sữa chữa các hư hỏng nền, mặt đường Km271 – Km280+800 (qua trung tâm TP. Yên Bái), tỉnh Yên Bái

 

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ
Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: baotriduongboyb@gmail.com
Mã số thuế: 5200758167
Đề nghị Báo tạp trí duongbo.vn đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:
1. Tên dự án: Sữa chữa các hư hỏng nền, mặt đường Km271 – Km280+800 (qua trung tâm TP. Yên Bái), tỉnh Yên Bái.  
2. Tên gói thầu: Xây lắp.
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.
4.Giá gói thầu: 44.306.723.000 đồng (Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu số  86/QĐ-SGTVT ngày 20/02/2017).
5. Giá trúng thầu: 44.199.703.000 đồng.
6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái.
7. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 230/QĐ-SGTVT ngày 04/4/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái.
8. Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.

Gửi bình luận của bạn

Code