• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2017 | 9:57

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái thông báo mời thầu, Gói thầu YB:04-TV:1 – Tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: baotriduongboyb@gmail.com.

Tên gói thầu: Gói thầu YB:04-TV:1 – Tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư.

Tên dự án: Dự án thành phần 4, tỉnh Yên Bái (YB:04-DAĐT:01) thuộcHợp phần cầu - Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (theo hình thức mời thầu ngay không qua bước lựa chọn danh sách ngắn).

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSMT: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 12 năm 2017 đến trước 08 giờ00, ngày 13 tháng 01 năm 2018 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSMT: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ: 165 đường Lý Thường Kiệt, phường Yên Ninh, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 (Một triệu đồng chẵn).

Địa chỉ nhận HSDT: 165 đường Lý Thường Kiệt, phường Yên Ninh, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Thời điểm đóng thầu: 08 giờ00, ngày 13 tháng 01 năm 2018.

Thời điểm mở thầu: 08 giờ00, ngày 13 tháng 01 năm 2018.

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Gửi bình luận của bạn

Code