• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2017 | 11:18

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ Yên Bái thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ Yên Bái thông báo mời thầu, gói thầu tư xây lắp.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129

Mã số thuế: 5200758167

1. Tên gói thầu: Xây lắp công trình

- Loại gói thầu: Xây lắp

- Giá gói thầu: 6.853.215.000 (Sáu tỷ,tám trăm năm mươi ba triệu, hai trăm mười lăm nghìn đồng chẵn).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng

2. Tên dự án: Xử lý điểm đen trên QL37, đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái.

3. Nguồn vốn: Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 30 tháng 9 năm 2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn)

9. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 (Một trăm triệu đồng chẵn)

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 30 tháng 9 năm 2017

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 30 tháng 9 năm 2017

T.H

Gửi bình luận của bạn

Code