• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2019 | 16:55

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu công trình Sửa chữa các cầu Đôi Km482+106; Cao Km561+300; Đá Hát Km577+870; Khe Lau Km579+411; Thanh Trạng Km582+940; Khe Lũy Km585+503; Khe Bò Km592+085 Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên mời thầu: Cục Quản lý Đường bộ II. 

Lĩnh vực: Xây lắp. 
 
Gói thầu: Xây lắp công trình.
 
Giá gói thầu: 3.108.768.000 đồng. (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm linh tám triệu, bảy trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa, khôi phục lại các hư hỏng cục bộ của cầu như: Thay thế, sửa chữa khe co giãn; sửa chữa lớp phủ mặt cầu và đường hai đầu cầu; bổ sung bậc lên xuống kiểm tra cầu, hoàn chỉnh hệ thống ATGT và sửa chữa một số hư hỏng cục bộ khác.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.

Tên dự án: Sửa chữa các cầu Đôi Km482+106; Cao Km561+300; Đá Hát Km577+870; Khe Lau Km579+411; Thanh Trạng Km582+940; Khe Lũy Km585+503; Khe Bò Km592+085 Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh.
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng). 

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Thời gian đăng tải E-HSMT: Từ ngày 15/5/2019 đến trước 10h ngày 27/5/2019.

Thời gian chuẩn bị E-HSDT: Từ ngày 15/5/2019 đến trước 10h ngày 27/5/2019.

Thời điểm đóng thầu: 10h ngày 27/5/2019.

Phát hành E-HSMT: E-HSMT được đăng tại trên mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn). 

Gửi bình luận của bạn

Code