• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Thứ ba ngày 14 tháng 5 năm 2019 | 9:38

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km820+200 - Km821+990, Km826+00 - Km826+520 (nhánh trái QL.1 đoạn Nam cầu Trường Tiền đến Ngã 6 Hùng Vương), Km838+500 - Km840+400; Sửa chữa hệ thống rãnh dọc đoạn Km829+638 - Km830+260; Sửa chữa hộ lan tôn sóng đoạn km820+900 - Km823+345; Sửa chữa vạch sơn phân làn đoạn Km820+200 - Km825+00 Quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bên mời thầu: Cục Quản lý Đường bộ II. 

Lĩnh vực: Xây lắp. 
 
Gói thầu: Xây lắp công trình.
 
Giá gói thầu: 10.409.361.000 đồng (Bằng chữ:Mười tỷ, bốn trăm linh chín triệu, ba trăm sáu mươi mốt nghìn đồng).

Nội dung chính của gói thầu: Thi công theo khối lượng hồ sơ thiết kế được duyệt để bảo đảm an toàn giao thông.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km820+200 - Km821+990, Km826+00 - Km826+520 (nhánh trái QL.1 đoạn Nam cầu Trường Tiền đến Ngã 6 Hùng Vương), Km838+500 - Km840+400; Sửa chữa hệ thống rãnh dọc đoạn Km829+638 - Km830+260; Sửa chữa hộ lan tôn sóng đoạn km820+900 - Km823+345; Sửa chữa vạch sơn phân làn đoạn Km820+200 - Km825+00 Quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.
 
Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 14 tháng  05 năm 2019 đến trước 9 giờ 00’, ngày 27 tháng 05 năm 2019.

Địa điểm phát hành HSMT: Cục Quản lý đường bộ II, số 58, đường Phan Đăng Lưu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. Điện thoại: (0238) 3844805, (0238) 3833748.  Fax: (0238) 3844439.

Bảo đảm dự thầu: Trị giá 120.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm hai mươi  triệu đồng, tiền Việt Nam) dưới hình thức bảo lãnh của Ngân hàng và được gửi đến Cục Quản lý đường bộ II, số 58 Phan Đăng Lưu, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An qua website: http:// muasamcong.mpi.gov.vn chậm nhất là vào 9 giờ 00' (giờ Việt Nam), ngày 27 tháng 05 năm 2019.

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00’, 27 tháng 05 năm 2019.

Thời điểm mở thầu: trước 11 giờ 00’, ngày 27 tháng 05 năm 2019.

Gửi bình luận của bạn

Code