• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Thứ ba ngày 7 tháng 3 năm 2017 | 16:5

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo mời thầu, gói thầu Xây lắp công trình.

Tên bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.


Địa chỉ: Số 01 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.


Điện thoại: 0313.841.841    Fax: 0313.842.286.


Tên gói thầu: Gói thầu số 02 - Thi công xây dựng công trình.


Tên dự án: Sửa chữa mặt đường và xây dựng rãnh dọc đoạn Km23 – Km26+600, Quốc lộ 37, thành phố Hải Phòng.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.


Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa hư hỏng cục bộ, thảm bê tông nhựa mặt đường, hoàn chỉnh hệ thống thoát nước đoạn Km23 – Km26+600, quốc lộ 37, thành phố Hải Phòng.


Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.


Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 10tháng 3năm 2017đến trước 08giờ 15 phút, ngày 21 tháng 3 năm 2017(trong giờ hành chính).
 
Địa điểm phát hành HSMT: Ban Quản lý dự án giao thông đường thủy, đường bộ Hải Phòng thuộc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng; số 01 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.


Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng/1bộ).


Bảo đảm dự thầu:150.000.000 (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

 

Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý dự án giao thông đường thủy, đường bộ Hải Phòng thuộc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng; số 01 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 15 phút, ngày 21 tháng 3 năm 2017.


Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 3 năm 2017.


Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành. 


Sở Giao thông vận tải Hải Phòng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Gửi bình luận của bạn

Code