• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Hội nghị thường niên vận tải đường bộ 2018 Việt Nam - Lào: Hoạt động vận tải đã thuận lợi hơn Hội nghị thường niên vận tải đường bộ 2018 Việt Nam - Lào: Hoạt động vận tải đã thuận lợi hơn

Trong 2 ngày 14 - 15/11/2018 tại Việt Nam, Hội nghị thường niên năm 2018 về vận tải giữa Tổng cục ĐBVN và Cục Vận tải Lào đã nhóm họp và cùng đánh giá cao kết quả đạt được từ năm 2016 đến...

Tags: Hội nghị thường niên vận tải đường bộ 2018, Việt Nam, Lào, hoạt động, vận tải,