• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Đổi mới, hội nhập và phát triển trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đổi mới, hội nhập và phát triển trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng...

Tags: chính trị, tư tưởng, đổi mới, hồ chí minh,
Trọng trách của công tác tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam Trọng trách của công tác tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Để văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc...hơn lúc nào hết Đảng cần phải tăng cường...

Tags: chính trị, văn hóa, tư tưởng,
Đảng viên trẻ phải đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đảng viên trẻ phải đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Cúc, Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Xây dựng miền Tây cho rằng, đảng viên trẻ phải là nhân tố nòng cốt, đi đầu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của...

Tags: đảng viên trẻ, đảng cộng sản,
Cuộc cách mạng vĩ đại nhất của dân tộc ta trong thế kỷ XX Cuộc cách mạng vĩ đại nhất của dân tộc ta trong thế kỷ XX

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 – là sự kiện mang tầm vóc thời đại, mở ra trang sử mới vô...

Tags: cách mạng tháng 8, quốc khánh, độc lập, hồ chí minh,
Trọng trách của công tác tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam Trọng trách của công tác tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

 Để văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc...hơn lúc nào hết Đảng cần phải tăng cường...

Tags: đảng cộng sản, xã hội, chính trị, tư tưởng, văn hóa,
Tránh tình trạng “làm đúng quy trình, quy định nhưng không chọn đúng người, đúng việc” Tránh tình trạng “làm đúng quy trình, quy định nhưng không chọn đúng người, đúng việc”

Đó là yêu cầu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng...

Tags: đảng cộng sản, hội nghị, phạm minh chính, đại hội,
Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng và chiều sâu của lòng người Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng và chiều sâu của lòng người

Công tác tuyên giáo phải tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phải thực sự chiếm lĩnh trận địa tư tưởng, văn hóa.

Tags: đảng cộng sản, chính trị, đại hội, tư tưởng, lý luận,
Công tác tư tưởng trước yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong tình hình mới (*) Công tác tư tưởng trước yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong tình hình mới (*)

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930-1/8/2020), đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung...

Tags: tư tưởng, hồ chí minh, đạo đức,
Thi đua ái quốc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh Thi đua ái quốc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho...

Tags: hồ chí minh, tư tưởng, đạo đức, hồ chí minh,
Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ kháng chiến và đổi mới đất nước Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ kháng chiến và đổi mới đất nước

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ðảng, toàn quân và toàn...

Tags: hồ chí minh, tư tưởng, đảng cộng sản,