• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

 • Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu

  Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu

  Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn Km155+00 - Km158+00, Quốc lộ 2C.

 • Sở Giao thông Vận tải An Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

  Sở Giao thông Vận tải An Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

  Sở Giao thông Vận tải An Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp công trình; Thuộc dự án: Sửa chữa cục bộ mặt đường các đoạn Km150+000-Km150+550; Km151+200 -Km152+270;  Km152+550 - Km152+950; Sửa chữa hệ thống thoát nước dọc bên trái tuyến đoạn Km151+200 - Km151+780, Quốc lộ N1, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

 • Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa lún đường đầu cầu vượt QL.1 cũ và cầu vượt đường sắt Km3+597, cầu Xuân Tảo Km20+052 và cầu Ngọc Cầu Km22+800 tuyến đường Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên, địa phận TP. Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.

 • Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo mời thầu

  Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo mời thầu

  Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo mời thầu công trình Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km31+690 - Km33+00, QL.17B, thành phố Hải Phòng.

 • Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng mặt đường lún tại vị trí đầu cống ngang đường của các cống Km5+243, Km5+636, Km9+600 và Km23+550 tuyến đường QL.3 mới Hà Nội - Thái Nguyên, địa phận TP.Hà Nội.

 • Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn đường Ramp từ QL1A hướng Hà Nội - Bắc Ninh, Ramp D nút giao QL.18 Km17+580 tuyến QL.3 mới Hà Nội - Thái Nguyên; đường chính đoạn Km20+700 - Km21 (cả hai làn), Km22+950 - Km23+250 (làn trái), Km23+850-Km24+180 (làn phải) và Km23+700 - Km24+250 (làn trái) tuyến QL.3 mới Hà Nội - Thái Nguyên, thuộc địa phận TP.Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. 

 • Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa nền mặt đường Km139 - Km163 Quốc lộ 2, tỉnh Tuyên Quang.

 • Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa nền mặt đường Km33+700-Km34+600 QL3, tỉnh Thái Nguyên.

 • Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu

  Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu

  Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa rãnh thoát nước dọc đoạn Km370+340-Km370+780; Km372+650-Km385+240, Quốc lộ 15, tỉnh Hà Tĩnh.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa công trình và đảm bảo giao thông Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước đoạn Km473+00 – Km475+00; Sửa chữa cầu Mới, Km479+778, QL.1, tỉnh Hà Tĩnh.

 • Ngày :