• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

 • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước thềm Đại hội Đảng

  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước thềm Đại hội Đảng

  Thời điểm Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đang bắt đầu, để đại hội Đảng thành công các cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu phải nêu cao vai trò trách nhiệm làm tốt những yêu cầu đặt ra trước, trong và sau đại hội. Trong đó có nhiệm vụ đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá đại hội Đảng.

 • Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân

  Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân

  Đây là chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tại buổi chủ trì phiên họp đầu tiên triển khai các nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, tổ chức chiều 17/2, tại Hà Nội.

 • Nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII

  Nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII

  Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu trong quá trình hoàn thiện, bổ sung, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện, cần cập nhật tình hình mới, để văn kiện vừa mang tính tổng kết khái quát, tính chính trị tư tưởng, tính hiệu triệu, truyền cảm hứng.

 • Tự hào 90 mùa xuân có Đảng!

  Tự hào 90 mùa xuân có Đảng!

  Đảng ta ra đời vào mùa xuân, mùa xuân của đất nước và dân tộc với tràn đầy hạnh phúc và ước vọng. 90 mùa xuân có Đảng (3/2/1930 - 3/2/2020) - vị thế đất nước ngày càng được khẳng định không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới. Kỷ niệm ngày ra đời của Đảng cũng chính là một ngày lịch sử đi vào trái tim của muôn triệu người Việt.

 • Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng!

  Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng!

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sáng 3/2/2020.

 • Bao nhiêu lợi ích đều là vì dân

  Bao nhiêu lợi ích đều là vì dân

  90 mùa xuân qua, cứ vào ngày 3/2 này, đất nước lại hân hoan kỷ niệm sự kiện trọng đại làm thay đổi vận mệnh của dân tộc Việt Nam - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

 • Những cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05

  Những cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05

   Thực hiện Chỉ thị 05, mỗi ngành, mỗi địa phương có một cách làm sáng tạo, phù hợp tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, nhân lên những người tốt việc tốt, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần xây dựng đất nước và con người Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

 • "Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội"

  Đó là chủ đề của Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức ngày 16/1, tại Hà Nội nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

 • Quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị

  Quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị

  Quán triệt Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị "về một số chủ trương, chính sách, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” tại Hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo TƯ tổ chức, đồng chí Cao Đức Phát nhấn mạnh: Nội dung cốt lõi của chính sách là thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

 • Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

  Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

  Sáng 25/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 • Ngày :