• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2022 | 14:39

Xe nào không chịu phí sử dụng đường bộ trong thời gian nghỉ lưu hành?

 Ông Đỗ Khắc Sơn phản ánh, do dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe tỉnh Tuyên Quang phải dừng đào tạo trên 30 ngày theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các xe ô tô được cấp phép đào tạo lái xe cũng phải tạm dừng hoạt động.

Ông Sơn hỏi, trong thời gian các xe ô tô kinh doanh đào tạo lái xe phải tạm dừng hoạt động (Trung tâm đã xin tạm dừng lưu hành các xe ô tô kinh doanh đào tạo lái xe) thì có phải nộp phí bảo trì đường bộ không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 (nay được thay thế bởi Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021) của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng phí sử dụng đường bộ thì cứ xe ô tô có đăng ký, biển số là thuộc đối tượng phải chịu phí sử dụng đường bộ trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

Tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 293/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

“2. Xe ô tô quy định tại khoản 1 Điều này không chịu phí sử dụng đường bộ trong các trường hợp sau:

a) Bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai.

b) Bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

c) Bị tai nạn đến mức không thể tiếp tục lưu hành phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên.

d) Xe kinh doanh vận tải thuộc các hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên.

đ) Xe ô tô không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ, chỉ sử dụng trong phạm vi đất thuộc quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã như: nhà ga, cảng, khu khai thác khoáng sản, nông, lâm nghiệp và xe ô tô dùng để sát hạch của tổ chức đào tạo dạy nghề lái xe”.

Văn bản của Bộ Tài chính đã xác định, trường hợp xe của Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe tỉnh Tuyên Quang dừng đào tạo trên 30 ngày không thuộc đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ thì sẽ phải chịu phí sử dụng đường bộ theo quy định.

Trong thực tế hiện nay, có nhiều trường hợp xe của các cá nhân, các tổ chức, cơ quan khác dừng hoạt động từ 30 ngày trở lên nhưng chưa được Bộ Tài chính xem xét để xếp vào đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ. Trước mắt, theo quy định của Bộ Tài chính, chỉ đối tượng là xe của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải nghỉ lưu hành từ 30 ngày trở lên và có xác nhận của Sở Giao thông vận tải các địa phương thì mới thuộc đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ trong thời gian nghỉ lưu hành.

pv

Gửi bình luận của bạn

Code