• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII họp phiên thứ tám Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII họp phiên thứ tám

Ngày 19/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII tổ chức phiên họp thứ tám để tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi...

Tags: phạm minh chính, chính trị, đại hội đảng, điều lệ Đảng ,
Quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng Quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Sau khi cách mạng Tháng Mười Nga (năm 1917) thành công, việc xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới là rất cấp bách. Để xứng đáng với vị thế...

Tags: Đảng, Điều lệ Đảng, pháp luật, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh,
Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ cấp cơ sở; bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tags: Đại Hội Đảng Bộ, Đảng Bộ Cấp Cơ Sở, COVID-19, Ban Tổ Chức Trung Ương,
Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ký ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TW hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Tags: xây dựng đảng, bầu cử, thủ tục, điều lệ đảng, chính trị, đảng viên,
Nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII Nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu trong quá trình hoàn thiện, bổ sung, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện,...

Tags: đảng cộng sản, bí thư, đại hội, chính trí, tư tưởng,
Phiên họp thứ sáu Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII Phiên họp thứ sáu Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII

Ngày 18/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII họp phiên thứ sáu.

Tags: Tiểu ban Điều lệ Đảng,
Phiên họp thứ hai Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII Phiên họp thứ hai Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII

Ngày 20/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII họp phiên thứ hai. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu...

Hội nghị góp ý về tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Hội nghị góp ý về tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng

Chiều 20/3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các đề cương báo cáo của Tiểu ban...

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII của Đảng Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII của Đảng

Chiều 23/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII) họp phiên thứ nhất.