• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Lo trễ tiến độ, Bí thư Đà Nẵng siết nút giao Tây cầu Trần Thị Lý hàng tháng Lo trễ tiến độ, Bí thư Đà Nẵng siết nút giao Tây cầu Trần Thị Lý hàng tháng

Nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý chậm tiến độ, Bí thư Đà Nẵng yêu cầu phải báo cáo Thường trực Thành ủy hàng tháng để theo dõi, chỉ đạo.

Tags: Lo trễ tiến độ, Bí thư Đà Nẵng, siết nút giao Tây, cầu Trần Thị Lý,