• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Ngày 7/1, tại Hà Nội, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu...

Tags: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tự diễn biến, tự chuyển hóa,
Đảng viên trẻ phải đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đảng viên trẻ phải đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Cúc, Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Xây dựng miền Tây cho rằng, đảng viên trẻ phải là nhân tố nòng cốt, đi đầu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của...

Tags: đảng viên trẻ, đảng cộng sản,
Đảng viên trẻ phải đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đảng viên trẻ phải đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Cúc, Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Xây dựng miền Tây cho rằng, đảng viên trẻ phải là nhân tố nòng cốt, đi đầu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,...

Tags: đảng cộng sản, đảng viên, đoàn thanh niên, tình nguyện,
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước thềm Đại hội Đảng

Thời điểm Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đang bắt đầu, để đại hội Đảng thành công các cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu phải nêu cao vai trò trách nhiệm làm tốt...

Tags: TNGT, đảng cộng sản, đại hội, chính trị, Đại hội Đảng,
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước thềm Đại hội Đảng Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước thềm Đại hội Đảng

Thời điểm Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đang bắt đầu, để đại hội Đảng thành công các cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu phải nêu cao vai trò trách nhiệm làm tốt...

Tags: đảng cộng sản, chính trị, đại hội,
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 4/12, tại Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ...

Tags: đảng cộng sản, tuyên giáo, xây dựng, chỉ đạo,