• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Đại hội XIII: Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân

Đảng luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh...

Tags: Đại Hội XIII Của Đảng, COVID-19, Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Dân Vận Khéo,
Trung tâm Kỹ thuật đường bộ: Đơn vị điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Ban Giám đốc Trung tâm kỹ thuật đường bộ thực hiện tốt công tác dân vận bằng cách ban hành các chính sách phù hợp tình hình đơn vị đã tạo động lực mạnh mẽ cho...