• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt, đã nhấn mạnh tới việc gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong...

Tags: Tăng cường, xây dựng, Đảng, hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh, theo tinh thần,
Hành động để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống Hành động để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Cán bộ, đảng viên, nhân dân đều cảm thấy phấn khởi, và bày tỏ tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, phát triển đất nước.

Tags: Đại Hội Lần Thứ XIII Của Đảng, COVID-19, Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Hệ Thống Chính Trị,
Xây dựng hệ thống chính trị tại các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Xây dựng hệ thống chính trị tại các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Chiều 23/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị về xây dựng hệ thống chính trị tại các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Hội nghị được trực tuyến với các tỉnh có đơn vị hành...

Tags: Hệ thống chính trị, đơn vị hành chính - kinh tế, đặc biệt,
Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín

Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7 tổ chức Hội nghị tham gia lấy ý kiến dự thảo Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực,...

Tags:
Bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, sáng 11/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành...

Tags: Hội nghị BCH Trung ương Đảng, thảo luận, Nghị quyết, Bộ Chính trị, kinh tế xã hội,
Ngày làm việc thứ sáu Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII Ngày làm việc thứ sáu Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII

Ngày 10/10, ngày làm việc thứ sáu của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tags: Hà Nội Ban chấp hành Trung ương, Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân Bộ,
Góp ý đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả Góp ý đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Để hoàn thiện Đề án "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa...

Tags: Phạm Minh Chính, đổi mới phương thức, lãnh đạo, của Đảng, hệ thống chính trị, tinh gọn,