• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Bạn bè quốc tế chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Bạn bè quốc tế chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Trong những ngày qua, lãnh đạo các nước, các đảng và bạn bè quốc tế tiếp tục gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp đồng chí tiếp tục được bầu...

Tags: Đại hội XIII của Đảng,Hội nghị Trung ương 14,
Thông báo Hội nghị Trung ương 14 khóa XII Thông báo Hội nghị Trung ương 14 khóa XII

Sáng 18/12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần...

Tags: Đại hội XIII của Đảng,Thông báo Hội nghị Trung ương 14 khóa XII,Hội nghị Trung ương 14 khóa XII,
Trung ương 'nhất trí rất cao' về nhân sự tham gia Bộ Chính trị Trung ương 'nhất trí rất cao' về nhân sự tham gia Bộ Chính trị

Hội nghị Trung ương 14, khóa XII, đã "thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII".

Tags:
Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 15/12, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tags: Đại hội XIII của Đảng,Hội nghị Trung ương 14,