• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

NXB Giáo dục công bố giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 NXB Giáo dục công bố giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022

Đối với sách giáo khoa lớp 2, bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" lớp 2 có giá 186.000 đồng/bộ; bộ sách "Chân trời sáng tạo" có giá 179.000 đồng/bộ.

Tags: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, Chân Trời Sáng Tạo,