• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Đà Nẵng: Thủy điện xả nước, sông Cầu Đỏ đã bớt nhiễm mặn Đà Nẵng: Thủy điện xả nước, sông Cầu Đỏ đã bớt nhiễm mặn

Tổng Giám đốc Dawaco Hồ Hương cho biết nhìn chung, độ mặn trên sông Cầu Đỏ đang giảm, khi đó, công ty sẽ có nguồn nước thô đủ để xử lý và cung cấp nước sạch phục vụ người dân...

Tags: Đà Nẵng, Sông Cầu Đỏ, Nhiễm Mặn, Nước Sạch Sinh Hoạt,