• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Vi phạm hành lang tại Km 13+105 QL 70 Vi phạm hành lang tại Km 13+105 QL 70

Việc người dân tự ý san lấp mặt bằng trong phạm vi hành lang giao thông ảnh hưởng nghiêm trọng đến ATGT cũng như kết cầu đường bộ, việc làm ngày cần được ngăn chặn và xử lý.

Tags: hành lang giao thông, Vi phạm, Ngăn chặn kịp thời,