• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Phân luồng buýt nhanh BRT, những điểm nào cấm rẽ trái? Phân luồng buýt nhanh BRT, những điểm nào cấm rẽ trái?

Theo phương án mới nhất, dọc tuyến hoạt động của buýt nhanh Kim Mã – Yên Nghĩa, có 3 nút giao cấm rẽ trái.

Tags: buýt nhanh, Kim Mã - Yên Nghĩa, cấm rẽ trái, tổ chức giao thông, Phân luồng phục vụ buýt nhanh BRT,