• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Thủ tướng Thái Lan cam kết thực hiện đúng lộ trình chính trị Thủ tướng Thái Lan cam kết thực hiện đúng lộ trình chính trị

Kết quả trưng cầu ý dân ở Thái Lan cho thấy có đến hơn 60% cử tri ủng hộ dự thảo hiến pháp mới.

Tags: thủ tướng, thái lan,