• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Quảng Ninh mở lại các tuyến xe khách liên tỉnh và du lịch từ ngày 11/3 Quảng Ninh mở lại các tuyến xe khách liên tỉnh và du lịch từ ngày 11/3

Các cơ sở dịch vụ du lịch, tín ngưỡng tôn giáo và dịch vụ khác được yêu cầu tiếp tục duy trì nghiêm quy trình, biện pháp phòng dịch bệnh trong trạng thái bình...

Tags: Quảng Ninh, Dịch COVID-19, Tuyến Xe Khách Liên Tỉnh, Du Lịch,