• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

TP.HCM chấm dứt hoạt động các lò giết mổ thủ công trong 2017 TP.HCM chấm dứt hoạt động các lò giết mổ thủ công trong 2017

Đến cuối năm 2017, tất cả các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thủ công trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phải chấm dứt hoạt động, sau đó toàn bộ hoạt động giết mổ sẽ được đưa vào các...

Tags: Thịt lợn sạch, Cơ sở giết mổ gia súc, Nhà máy giết mổ gia súc, VISSAN ,