• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu dự án Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn...

Yên Bái: Ghi nhận 1 trường hợp dương tính với Covid-19 sau khi nhập cảnh Yên Bái: Ghi nhận 1 trường hợp dương tính với Covid-19 sau khi nhập cảnh

Trường hợp dương tính với Covid-19 liên quan đến 1 người Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam đã được UBND tỉnh Yên Bái thông tin.

Tags: Yên Bái, Covid-19. dương tính,
Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu gói thầu Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn...

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km246+900...

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km285+500...

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái thông báo trúng thầu Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái thông báo trúng thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái thông báo trúng thầu gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến ...

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an...

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km285+500...

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao...

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo Kế hoạch đấu thầu Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo Kế hoạch đấu thầu

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn...