• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Ruộng rau sạch la liệt bao bì thuốc bảo vệ thực vật Ruộng rau sạch la liệt bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Bà con nông dân trong vùng trồng rau an toàn quanh Hà Nội đang bất cẩn với những vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) độc hại. Sau khi được sử dụng, la liệt các loại bao bì thuốc diệt cỏ, bao...

Tags: thuốc bảo vệ thực vật, bvtv, nông dân trồng rau sạch, cự khối, an toàn thực phẩm, không an toàn, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, bảo vệ thực vật, rau an toàn,