• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Bế mạc Hội nghị Trung ương 2: Kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước Bế mạc Hội nghị Trung ương 2: Kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước

Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 

Tags: Hội nghị Trung ương 2,chức danh lãnh đạo, đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân, Tổng Bí thư,
Thái Bình, Bình Định bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Thái Bình, Bình Định bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định tái đắc cử trong kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Tags: Thái Bình, Bình Định, chủ tịch, HĐND, tái,
Kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước Kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước

Chiều 12/3, hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Tổng Bí...

Tags: Kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan, nhà nước, Bế mạc, Hội nghị, Trung ương 2, khóa XII, Tổng Bí thư,