• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Thông mở nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh sau 20 năm vướng GPMB Thông mở nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh sau 20 năm vướng GPMB

Hàng chục công nhân ngày đêm làm việc để tăng tốc, hoàn thiện nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh trước Tết Dương lịch, đây là một phần của dự án đường...

Tags: đường Huỳnh Thúc Kháng, nút giao,