• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Ngành đường bộ tôn vinh 72 gương mặt điển hình tiên tiến Ngành đường bộ tôn vinh 72 gương mặt điển hình tiên tiến

72 gương mặt điển hình được tôn vinh tại Hội nghị Biểu dương công nhân lao động xuất sắc, tiêu biểu ngành đường bộ giai đoạn năm 2015 - 2017.

Tags: hôi nghi. điển hình tiên tiến, đường bô, vinh, quê bác, nam đàn, công nhân,