• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Lễ Nhảy lửa của người Dao Đỏ được công Di sản phi vật thể Quốc gia

Bộ VHTT&DL vừa có quyết định công bố 23 Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, trong đó có Lễ Nhảy lửa của người Dao Đỏ ở Hà Giang.

Tags: Hà Giang, lễ nhảy lửa người Dao Đỏ,