• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Điểm cầu Tổng cục ĐBVN theo dõi Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Điểm cầu Tổng cục ĐBVN theo dõi Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 27-28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến với...

Tags: Tổng cục ĐBVN, Đảng ủy, Ban Bí Thư, Trung ương Đảng, Hội nghị trực tuyến, quán triệt, triển khai,
Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 27/1, ngày làm việc thứ 3 của Đại hội XIII của Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trình bày tham luận với chủ đề: "Phát huy sức mạnh đại...

Tags: đai hội XII, đảng, hội nghị,
Tổng cục ĐBVN: Quán triệt Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Ngày 8/9, Tổng cục ĐBVN phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Tags: luật nhà nước, bí mật, bảo vệ bí mật nhà nước,
Quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị Quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị

Quán triệt Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị "về một số chủ trương, chính sách, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” tại Hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên...

Tags: đảng, đảng cộng sản, chính trị, chính sách,
Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 khóa XII

Ngày 22/11, Đảng ủy Tổng cục phối hợp với một số đơn vị trực thuộc khu vực Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng...

Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam quán triệt Quy định 205-QĐ/TW Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam quán triệt Quy định 205-QĐ/TW

Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chứ phổ  biến Quy định 205-QĐ/TW đến các Chi bộ.

Đảng ủy Tổng cục ĐBVN: Học tập quán triệt các nội dung hội nghị trung ương 10 khóa XII của đảng Đảng ủy Tổng cục ĐBVN: Học tập quán triệt các nội dung hội nghị trung ương 10 khóa XII của đảng

Chiều 19/7, Đảng ủy Tổng cục ĐBVN đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung hội nghị trung ương 10 khóa XII và chỉ thị số 35-CT/TW.

Tags: Tổng cục DDBVN,
Học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10 Khóa XII Học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10 Khóa XII

Ngày 19/6, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 Khóa XII. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối...

Quán triệt quan điểm đổi mới công tác cán bộ của Đảng, tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ, công chức ở nước ta Quán triệt quan điểm đổi mới công tác cán bộ của Đảng, tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ, công chức ở nước ta

Thời gian qua, việc thực hiện thể chế quản lý cán bộ, công chức ở nước ta, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Đảng ủy Tổng cục ĐBVN: Xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ Thị 28

Đảng ủy Tổng cục ĐBVN vừa có kế hoạch phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XII đến các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.