• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Ngày 7/1, tại Hà Nội, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu...

Tags: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tự diễn biến, tự chuyển hóa,
Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nguy cơ bên trong của cá nhân và tập thể; liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự sống còn của chế độ....

Tăng cường vai trò của đảng viên, tránh “tự chuyển hóa” Tăng cường vai trò của đảng viên, tránh “tự chuyển hóa”

Ngày 9/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tags: Quán triệt, nghị quyết, hải dương,tự chuyển hóa,
Thủ tướng: Không chỉ Chính phủ mà cả hệ thống phải chuyển động Thủ tướng: Không chỉ Chính phủ mà cả hệ thống phải chuyển động

Cả ngày 29/11, Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 tiếp tục với các nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và dành phần lớn thời gian thảo luận tình...

Tags: Phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tự diễn, biến Tự chuyển hóa,