• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2016 | 14:21

Dựng lều, rạp trái phép dưới lòng đường sẽ bị phạt đến 12 triệu đồng

Hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ có thể bị phạt từ đến 40 triệu đồng.

Ngày 26-5-2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày 1-8-2016 thay thế Nghị định 171/2013/NĐ-CP và Nghị định 107/2014/NĐ-CP.

TT Hành vi Nghị định 171/2013/NĐ-CP Nghị định số 46/2016/NĐ-CP
I Hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ (Điều 12)
1 Đổ, để trái phép vật liệu, chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ - CN: Phạt tiền 3-5
- TC: Phạt tiền 6-10
(aK4Đ12)
- CN: Phạt tiền 4-6
- TC: Phạt tiền 8-12
(aK5Đ12)
2 Tự ý đào, đắp, san, lấp mặt bằng trong: Hành lang an toàn đường bộ,phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ; - CN: Phạt tiền 3-5
- TC: Phạt tiền 6-10
(bK4Đ12)
- CN: Phạt tiền 4-6
- TC: Phạt tiền 8-12
(bK5Đ12)
3 Tự ý gắn vào công trình báo hiệu đường bộ các nội dung không liên quan tới ý nghĩa, mục đích của công trình đường bộ; - CN: Phạt tiền 3-5
- TC: Phạt tiền 6-10
(cK4Đ12)
- CN: Phạt tiền 4-6
- TC: Phạt tiền 8-12
(cK5Đ12)
4 Sử dụng trái phép đất của đường bộ hoặc hành lang an toàn đường bộ làm nơi tập kết hoặc trung chuyển hàng hóa, vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, các loại vật dụng khác; - CN: Phạt tiền 3-5
- TC: Phạt tiền 6-10
(dK4Đ12)
- CN: Phạt tiền 4-6
- TC: Phạt tiền 8-12
(dK5Đ12)
5 Dựng rạp, lều quán, công trình tạm thời khác trái phép trong khu vực đô thị tại hầm đường bộ, cầu vượt, hầm cho người đi bộ, gầm cầu vượt; - CN: Phạt tiền 3-5
- TC: Phạt tiền 6-10
(đK4Đ12)
- CN: Phạt tiền 4-6
- TC: Phạt tiền 8-12
(đK5Đ12)
6 Bày, bán máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng hoặc sản xuất, gia công hàng hóa trên lòng đường đô thị, hè phố; - CN: Phạt tiền 3-5
- TC: Phạt tiền 6-10
(eK4Đ12)
 
- CN: Phạt tiền 4-6
- TC: Phạt tiền 8-12
(eK5Đ12)
7 Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 05 m2 đến dưới 10 m2 làm nơi trông, giữ xe; - CN: Phạt tiền 3-5
- TC: Phạt tiền 6-10
(gK4Đ12)
- CN: Phạt tiền 4-6
- TC: Phạt tiền 8-12
(gK5Đ12)
8 Xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra đường phố. - CN: Phạt tiền 2-3
- TC: Phạt tiền 4-6
(bK4Đ11)
- CN: Phạt tiền 4-6
- TC: Phạt tiền 8-12
(hK5Đ12)
9 Xây dựng nhà ở trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị; - CN: Phạt tiền 2-3
- TC: Phạt tiền 4-6
(aK3Đ12)
- CN: Phạt tiền 15-20
- TC: Phạt tiền 30-40
(aK8Đ12)
10 Xây dựng nhà ở trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn đường trong đô thị; - CN: Phạt tiền 5-7
- TC: Phạt tiền 10-14
(aK5Đ12)
11 Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 10 m2 đến dưới 20 m2 làm nơi trông, giữ xe. - CN: Phạt tiền 5-7
- TC: Phạt tiền 10-14
(bK5Đ12)
- CN: Phạt tiền 6-8
- TC: Phạt tiền12-16
(K6Đ12)
12 Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 20 m2 trở lên làm nơi trông, giữ xe. - CN: Phạt tiền 10-15
- TC: Phạt tiền 20-30
(aK6Đ12)
- CN: Phạt tiền 10-15
- TC: Phạt tiền 20-30
(aK7Đ12)
12 Mở đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính - CN: Phạt tiền 10-15
- TC: Phạt tiền 20-30
(cK6Đ12)
- CN: Phạt tiền 15-20
- TC: Phạt tiền 30-40
(bK8Đ12)
 

Ngô Thùy

Gửi bình luận của bạn

Code