• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2016 | 10:21

Thẩm quyền xử phạt giao thông của cảnh sát cơ động

Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, CSCĐ, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến trật tự ATGT đường bộ, đường sắt có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định trong Nghị định 46.

Hỏi: 
 
Em xin hỏi các Anh/Chị về quyền và nghĩa vụ của cảnh sát cơ động về hình thức xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Em đọc rất nhiều về luật nhưng thực sự hiện tại cũng đang rất mơ hồ. Anh chị có thể nói rõ cho em về các lỗi cơ động có thể xử phạt ko ạ. Ví dụ: vượt đèn đỏ, không mũ, đường 1 chiều.... Xin cảm ơn.
 
Trả lời: 
 
Theo khoản 3 Điều 70 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định thẩm quyền cảnh sát cơ động như sau:
 
"3. Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các Điểm, Khoản, Điều của Nghị định này như sau:
 
 
a) Điểm đ, Điểm i Khoản 1; Điểm g, Điểm h Khoản 2; Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm k Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm g, Điểm i Khoản 4; Điểm b Khoản 5; Điểm a, Điểm d Khoản 6; Điểm b, Điểm d Khoản 8; Khoản 9; Khoản 10; Khoản 11 Điều 5;
 
b) Điểm e Khoản 2; Điểm a, Điểm đ, Điểm e, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l, Điểm o Khoản 3; Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm g, Điểm i, Điểm k, Điểm m Khoản 4; Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e Khoản 5; Khoản 6; Điểm a Khoản 7; Điểm b, Điểm c Khoản 8; Khoản 9; Khoản 10; Khoản 11 Điều 6;
 
c) Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm i Khoản 2; Điểm b, Điểm d Khoản 3; Điểm c, Điểm đ, Điểm e, Điểm h, Điểm i Khoản 4; Khoản 5; Điểm a Khoản 6; Khoản 7; Khoản 8 Điều 7;
 
d) Điểm c, Điểm đ, Điểm e, Điểm g Khoản 1; Khoản 2; Khoản 3; Khoản 4; Khoản 5 Điều 8;

đ) Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12;
 
e) Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5 Điều 15;
 
g) Điều 18, Điều 20;
 
h) Điểm b Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm đ, Điểm e, Điểm k Khoản 5; Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 6; Khoản 7 Điều 23;
i) Điều 26, Điều 29;
 
k) Khoản 4, Khoản 5 Điều 31; Điều 32, Điều 34;
 
l) Điều 46, Điều 48, Điều 49, Điều 50, Điều 51, Điều 68, Điều 69."
 
Bạn hãy mở văn bản và đối chiếu các điểm, khoản và Điều trong Nghị định để xác định những hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt của cảnh sát cơ động.

Về khung giờ hoạt động của cảnh sát cơ động, không có giờ hoạt động cụ thể, việc hoạt động tùy sự phân công, bố trí và sắp xếp của lãnh đạo cấp trên, của chỉ huy trung đoàn.
 
Trân trọng!

Theo Pháp luật TP HCM

Gửi bình luận của bạn

Code