• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021 | 11:12

Công bố giao thức truyền dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải về máy chủ củaTổng cục ĐBVN

Tổng cục ĐBVN vừa có quyết định về việc công bố giao thức truyền dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Diễn giải mô hình truyền dữ liệu từ các Đơn vị kinh doanh vận tải/Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu về máy chủ Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), cụ thể như sau:
 
Đơn vị tham gia tại mô hình gồm: Đơn vị kinh doanh vận tải/ Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu; Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Bộ GTVT; Cảnh sát giao thông.
 
Dữ liệu hình ảnh và thông tin đính kèm từ đầu ghi camera được truyền về máy chủ của Đơn vị truyền dữ liệu. Dữ liệu tại đầu ghi và dữ liệu tại máy chủ của Đơn vị truyền dữ liệu được lưu tối thiểu 72h gần nhất.
 
Khi máy chủ Đơn vị truyền dữ liệu nhận được dữ liệu thì đơn vị truyền dữ liệu phải có trách nhiệm chuyển tiếp dữ liệu cho máy chủ Tổng cục ĐBVN trong thời gian không quá 2 phút.
 
Mỗi Đơn vị truyền dữ liệu được cấp một tài khoản truy cập, kết nối và truyền dữ liệu về máy chủ của Tổng cục ĐBVN.
 
Đơn vị truyền dữ liệu phải thông báo danh sách địa chỉ IP được phép truyền dữ liệu lên máy chủ Tổng cục ĐBVN. Để đảm bảo yêu cầu về bảo mật dữ liệu trong quá trình truyền nhận, chỉ có những địa chỉ IP đã đăng ký được phép truy cập; địa chỉ IP máy chủ của Đơn vị truyền dữ liệu phải đặt tại Việt Nam theo quy định của Luật An ninh mạng.
 
Đơn vị truyền dữ liệu có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập, thông tin quản lý khác. Có trách nhiệm thay đổi thông tin password định kỳ theo khuyến cáo tại Tiêu chuẩn cơ sở về An toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Thông tin, dữ liệu hình ảnh truyền về máy chủ của Tổng cục ĐBVN phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Thông tư 02/2020/TT-BGTVT và Thông tư 02/2021/TTBGTVT.
 
Quy trình đối với Đơn vị truyền dữ liệu tham gia vào hệ thống
 
Bước 1: Đơn vị truyền dữ liệu gửi văn bản đăng kí khởi tạo tài khoản tới Tổng cục ĐBVN (qua Vụ Vận tải). Danh sách các tài liệu tham khảo mục 1.1 về các yêu cầu cần thiết với Đơn vị truyền dữ liệu đăng kí truyền dẫn.
 
Bước 2: Đơn vị truyền dữ liệu gửi email đến địa chỉ [email protected]  Tiêu đề: “Đề nghị khởi tạo tài khoản truyền dữ liệu lên Tổng cục ĐBVN” Nội dung: tại Phụ lục 1 kèm theo.
 
Bước 3: Tổng cục ĐBVN kiểm tra thông tin, cấp khởi tạo tài khoản và cung cấp mẫu code, gửi thông tin kênh truyền cho đơn vị qua email đã đăng ký bao gồm các nội dung sau:
 
Thông tin kênh truyền: địa chỉ URL của kênh truyền Thông tin tài khoản truyền dữ liệu lên Hệ thống: Username / password Thông tin truy cập website: https://camera.drvn.gov.vn Username/password:
 
Bước 4: Đơn vị truyền dữ liệu kiểm tra thông tin ở Bước 3, thực hiện truyền thử dữ liệu của 1 xe.
 
Bước 5: Bộ phận kỹ thuật kiểm tra việc truyền dữ liệu của Đơn vị truyền dữ liệu, yêu cầu chỉnh sửa (nếu có); thực hiện thông báo qua Email cho đơn vị truyền dữ liệu về việc chính thức sau khi kiểm tra dữ liệu đã phù hợp với quy định và yêu cầu về truyền dữ liệu.
 
Giao thức truyền dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải sẽ được tiếp tục cập nhật, bổ sung, sửa đổi để phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ và trong quá trình triển khai hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh từ camera của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
 
Nội dung chi tiết xem tại đây:

pv

Gửi bình luận của bạn

Code