• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2020 | 16:32

Công khai các tài liệu môi trường xã hội của các hạng mục đầu tư bổ sung sử dụng vốn dư của Dự án VRAMP vốn vay WB

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công khai các tài liệu về an toàn môi trường xã hội của các hạng mục đầu tư bổ sung trên tuyến QL2 và QL6 thuộc địa bàn các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La sử dụng vốn dư của Dự án VRAMP vốn vay WB.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư và gia hạn hiệp định cho Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 4/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình triển khai, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo Ban QLDA3 và Tư vấn chuẩn bị các hồ sơ tài liệu về an toàn môi trường xã hội theo yêu cầu để phê duyệt điều chỉnh đầu tư và gia hạn hiệp định của dự án VRAMP.

Đến nay Ngân hàng Thế giới (WB) đã có thư không phản đối cho các hồ sơ, tài liệu an toàn môi trường xã hội của 3 hạng mục đầu tư bổ sung trên các tuyến QL2 và QL6 thuộc địa phận các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình và Son La sử dụng vốn dư của dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) vốn vay WB bao gồm các hồ sơ tài liệu sau: Báo cáo đánh giá xã hội (SA) của 03 hạng mục đầu tư bổ sung sử dụng vốn dư của dự án VRAMP vốn vay WB; Báo cáo rà soát tuân thủ tái định cư (DDR) của hạng mục tăng cường mặt đường và các công trình trên tuyến QL6 đoạn TP Hòa Bình và  đầu tư xây dựng tuyến tránh TP Sơn La sử dụng vốn dư của dự án VRAMP vốn vay WB; Kế hoạch tái định cư (RAP) của hạng mục Nâng cấp mở rộng QL2 đoạn Km 294+460-Km 258+950 thuộc địa phận TP Hà Giang sử dụng vốn dư của dự án VRAMP vốn vay WB.

Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) của 3 hạng mục đầu tư bổ sung sử dụng vốn dư của dự án VRAMP vốn vay WB; Một Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA) của hạng mục đầu tư xây dựng tuyến tránh TP Sơn La tỉnh Sơn La sử dụng vốn dư của dự án VRAMP vốn vay WB; Hai (02) Kế hoạch quản lý môi trường xã hội (ESMP) của hạng mục tăng cường mặt đường và các công trình trên tuyến QL6 đoạn TP Hòa Bình và hạng mục Nâng cấp mở rộng QL2 đoạn Km 294+460-Km 258+950 thuộc địa phận TP Hà Giang sử dụng vốn dư của dự án VRAMP vốn vay WB.

Theo yêu cầu của WB, Ban Quản lý dự án 3 (QLDA3) kính đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam công khai các hồ sơ tài liệu trên tại cổng thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 20/12/2020. 

Tài liệu môi trường xã hội của các hạng mục đầu tư bổ sung sử dụng vốn dư của Dự án VRAMP vốn vay WB

Tỉnh Hà Giang

File 1

File 2

File 3

Tỉnh Hòa Bình

File 1

FIle 2

File 3

Tỉnh Sơn La

File 1

File 2

File 3

Xem nội dung Tiếng Anh tại đây:

File 1

File 2

File 3

Xem nội dung Tiếng Anh tại đây:

File 1

File 2

File 3

P.V

Gửi bình luận của bạn

Code