• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Thứ sáu ngày 8 tháng 1 năm 2021 | 20:0

Đảng ủy Tổng cục ĐBVN tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng uỷ Tổng cục ĐBVN, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện yêu cầu các cấp uỷ Đảng tăng cường đoàn kết nội bộ, thực hiện công khai minh bạch và làm tốt công tác dân vận.

Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngày 8/1, Đảng uỷ Tổng cục ĐBVN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng hướng nhiệm vụ năm 2021.

Theo đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí Thư Đảng ủy Tổng cục ĐBVN cho biết: Năm 2020, ngành đường bộ chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai gây ra, song bám sát Nghị quyết của Chính phủ, Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải Đảng ủy Tổng cục ĐBVN, cấp ủy đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2020 của các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Tổng cục đường Việt Nam đã cơ bản trở thành cơ quan hành chính hiện đại, văn minh, thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đường bộ trên tất cả các lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quản lý phương tiện, người lái và vận tải đường bộ, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Trong công tác xây dựng đảng, đã thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trên tất cả các mặt: Các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc được chấp hành nghiêm túc, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; Quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy cấp trên; Chủ động ban hành và triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng; Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm và thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; Giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện thường xuyên phối hợp cùng thực hiện nghiêm công tác quản lý đảng viên, đóng góp vào thành công của đại hội đảng các cấp và góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ trưởng thành; Hoạt động các đoàn thể, hoạt động dân vận, thi đua yêu nước được quan tâm, tạo điều kiện, quy chế dân chủ cơ sở được phát huy tốt, góp phần giữ vững khối đoàn kết thống nhất.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí Thư Đảng ủy Tổng cục ĐBVN phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, chất lượng hoạt động của các cấp ủy được đảm bảo, đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; Công tác quản lý cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy trình; Công tác kiểm tra giám sát được quan tâm và tổ chức thực hiện nề nếp, đúng quy định; Công tác tuyên giáo được cải thiện rõ rệt, việc tuyên truyền, học tập quán triệt và tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chỉ thị được thực hiện tốt, kịp thời, có chất lượng; Việc cụ thể hóa các văn bản về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng được thực hiện tốt, sát thực tiễn.

Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực góp phần vào thành công chung của toàn ngành đường bộ trong năm 2020. Công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được tổ chức sửa chữa thường xuyên và khai thác hệ thống quốc lộ, cầu, hầm, phà bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt đáp ứng nhu cầu vận tải; hoàn thành thực hiện, giải ngân 100% kinh phí quản lý, sửa chữa thường xuyên và bảo trì đường bộ năm 2020 với chất lượng được nâng cao hơn so với các năm trước; Thực hiện thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao điều kiện ATGT, góp phần kéo giảm TNGT 2020 giảm sâu nhất từ trước đến nay; Xử lý 97 điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; Bổ sung, thay mới 1.354 km vạch sơn đường; Thay thế, điều chỉnh 2.225 cụm biển báo; Sửa chữa, bổ sung 184 km hộ lan tôn sóng...

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được cấp ủy đảng quan tâm sâu sắc. Việc lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và cấp ủy các cấp được tổ chức quán triệt kịp thời 100% các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy cấp trên các cấp.

Đảng ủy Tổng cục đã ban hành, chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện chuyên đề năm 2020 bằng Kế hoạch số 94-KH/ĐU ngày 19/02/2020 của Đảng ủy Tổng cục về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. 

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện trao tặng huy hiệu 30 tuổi đảng cho đồng chí Lê Văn Công, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng cục ĐBVN.

Cùng với đó, Đảng uỷ lãnh đạo thực hiện quyết liệt các Nghị quyết chuyên đề chuyên ngành: Nghị quyết số 33-NQ/ĐU ngày 23/12/2014 của Đảng ủy Tổng cục về tăng cường sự lãnh đạo của Tổ chức đảng đối với công tác đấu thầu bảo trì hệ thống quốc lộ; Nghị quyết 05-NQ/ĐU ngày 22/3/2016 của Đảng ủy Tổng cục về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác an toàn giao thông và kiểm soát tải trọng xe”; Nghị quyết số 20-NQ/ĐU ngày 28/12/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; và Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/ĐU ngày 11/01/2019 của Đảng ủy Tổng cục về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hoàn thành dự thảo nghị quyết chuyên đề về công tác Tuyên giáo; Đồng thời tổ chức tổng kết đánh giá thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 19/4/2016 của Đảng ủy Bộ GTVT về "Nâng cao chất lượng và hoàn thành tiến độ các dự án, công trình kết cấu hạ tầng giao thông.

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Đảng ủy Tổng cục đề nghị các đơn vị trong ngành đường bộ đoàn kết, ra sức thi đua, nỗ lực cao hơn nữa, đổi mới, sáng tạo hơn nữa, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, biến thời cơ thành hiện thực, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm và cả nhiệm kỳ.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện trao tặng giấy khen của Đảng uỷ Tổng cục cho các Chi bộ có thành tích xuất sắc trong công tác đảng năm  2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Bí Thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN đã thay mặt Lãnh đạo Tổng cục ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của các tập thể, cá nhân tiêu biểu của Đảng ủy Tổng cục trong thời gian qua. 

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra trong năm 2021 và thời gian tiếp theo, đồng chí Nguyễn Văn Huyện yêu cầu các cấp ủy Đảng, các đơn vị trong toàn ngành đường bộ tập trung vào các giải pháp trọng tâm, từ đó góp phần vào nhiệm vụ phát triển chung của ngành đường bộ.

Cụ thể, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phải tiếp tục tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, các Nghị quyết của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ, các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Bộ cũng như tạo sự đồng thuận để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2021.

Tổng cục trưởng yêu cầu các cấp ủy Đảng thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, tiếp tục triển khai, thực hiện các Nghị quyết chuyên đề về kiểm soát tải trọng xe, bảo trì và áp dụng công nghệ khoa học. Đồng thời, tăng cường đoàn kết nội bộ, thực hiện công khai minh bạch và làm tốt công tác dân vận.

Phó Bí Thư Đảng uỷ Tổng cục ĐBVN Vũ Anh Tuấn trao tặng giấy khen của Đảng uỷ Tổng cục cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảng năm  2020.

Ngô Thùy

Gửi bình luận của bạn

Code