• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021 | 15:30

Tổng cục ĐBVN công bố điều chỉnh, bổ sung đợt 1 năm 2021 đối với tải trọng, khổ giới hạn cầu, đường bộ trên một số tuyến quốc lộ

Tổng cục ĐBVN công bố điều chỉnh, bổ sung đợt 1 năm 2021 đối với tải trọng, khổ giới hạn cầu, đường bộ trên một số tuyến quốc lộ

Ảnh Minh họa.
 
Theo đó, thực hiện quy định về công bố tải trọng, khổ giới hạn của cầu, đường bộ theo quy định tại Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố và đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau đây:
 
Công bố điều chỉnh, bổ sung đợt 1 năm 2021 đối với tải trọng, khổ giới hạn cầu, đường bộ trên một số tuyến quốc lộ theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị tại Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 kèm theo văn bản này.
 
Đối với tải trọng của đường bộ, thực hiện theo Tiêu chuẩn TCVN 4054:2005 – “Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế”, Tiêu chuẩn ngành TCN 211 - 06 - “Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế”, Quyết định số 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan, trong đó tải trọng trục tiêu chuẩn để tính toán kết cấu áo đường thông thường là 100 kN . Trường hợp các tuyến, đoạn tuyến đường bộ khác ngoài danh mục được công bố về tải trọng và khổ giới hạn của đường bộ tại địa chỉ nêu trên, chủ phương tiện, người thuê vận tải, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe, khổ giới hạn cho phép của đường bộ, tốc độ, khoảng cách giữa các phương tiện và các quy định hiện hành khác có liên quan khi lưu hành trên đường bộ.
 
Các thông tin công bố về điều chỉnh, bổ sung tải trọng, khổ giới hạn cầu, đường bộ tại Mục 1 văn bản này sẽ thay thế thông tin đã công bố trước đây.
 
Hình thức công bố: Trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục ĐBVN tại địa chỉ https://drvn.gov.vn/csdl-noi-bo/quan-ly-bao-tri/cong-bo-tai-trong-kho-gioi-han?site=20830. 
 
Xem công bố điều chỉnh, bổ sung tải trọng, khổ giới hạn cầu, đường bộ trên một số tuyến quốc lộ (Đợt 1 năm 2021) tại đây.
 

PHỤ LỤC SỐ 1: DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CẦU, ĐƯỜNG BỘ

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Ghi chú

1

Sở GTVT Bắc Giang

 

2

Sở GTVT Hà Tĩnh

 

3

Sở GTVT Hòa Bình

 

4

Sở GTVT Hưng Yên

 

5

Sở GTVT Long An

 

6

Sở GTVT Nam Định

 

7

Sở GTVT Phú Thọ

 

8

Sở GTVT Thái Bình

 

9

Sở GTVT Thừa Thiên Huế

 

10

Sở GTVT Vĩnh Phúc

 

11

Sở GTVT Yên Bái

 

12

Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu

 

13

Công ty Cổ phần BOT Đại Dương

 

14

Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang

 

15

Tổng Công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI)

 

Khánh Hồng

Gửi bình luận của bạn

Code